ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «LA SALLE» ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Λασαλιανό Σχολείο

 

     Ο Ιωάννης-Βαπτιστής Δελασάλ (Jean-Baptiste de La Salle), ιδρυτής του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών, κατάφερε πρώτος απ΄ όλους τους μεγάλους παιδαγωγούς, να θέσει τα θεμέλια μιας εκπαιδευτικής παράδοσης, από την οποία ωφελούνται σήμερα 900.000 μαθητές, φοιτητές και νέοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

     Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπόρεσε να εφοδιάσει τους συνεχιστές του έργου του μ΄ ένα «Εκπαιδευτικό Σχέδιο» που το χαρακτηρίζει η συνοχή και το οποίο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων. Στηρίζεται στην εμπειρία, στο διάλογο, στη συνεργασία και στην πίστη σε κοινές αξίες (χριστιανικές κι ανθρωπιστικές), οι οποίες προσδίδουν στο «Λασαλιανό Εκπαιδευτικό Σχέδιο» μια ανθρωπιστική και πνευματική δυναμική.

     Το «Λασαλιανό Σχολείο», σεβόμενο απόλυτα την ελευθερία συνείδησης του ατόμου, δέχεται συνεργάτες και μαθητές χωρίς θρησκευτικές, δογματικές, πολιτικές, φυλετικές, οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις. Έτσι, εξασφαλίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, την αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση καθώς και το σεβασμό της ιδιαιτερότητας του καθενός. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει τα μέγιστα στην αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι λασαλιανοί εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι επιτελούν λειτούργημα. ΄Ολοι οι Λασαλιανοί (Frères και λαϊκοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες) αφοσιώνονται στη μόρφωση και την αγωγή των νέων, πιστοί στην προτροπή του Ιδρυτή τους: «Πρέπει το παράδειγμά σας να ανταποκρίνεται σ΄αυτά που λέτε...».

     Από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, τα Λασαλιανά Σχολεία απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων. «Εσάς διάλεξε ο Θεός για να Τον βοηθήσετε να υλοποιήσει το έργο Του, αναγγέλλοντας στα παιδιά τις αλήθειες του Ευαγγελίου», (Ι.-Β. Δελασάλ).

     Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ισοπέδωσης και της σύγχυσης αρχών και αξιών, το Λασαλιανό Σχολείο, επίκαιρο όσο ποτέ, προσφέρει μόρφωση και αγωγή, καλλιεργεί την πίστη σε ιδανικά και βοηθάει τους μαθητές του να δώσουν νόημα και να θέσουν στόχους στη ζωή τους.